บริษัทอินซีว่าประกาศให้ความช่วยเหลือระดมทุนมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือมูลนิธิภาคเอกชน

บริษัทอินซีว่าเสนอให้ความช่วยเหลือระดมทุนมูลค่าถึง 100,000 บาทให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิภาคเอกชนที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยหรือจดทะเบียนในประเทศไทย ทุนการศึกษาอินซีว่าจัดตั้งขึ้นในปี 2011 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและช่วยส่งเสริมจุดประสงค์หลักขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั่นคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตร่วมโลก บริษัทอินซีว่าจัดตั้งโครงการให้ความช่วยเหลือระดมทุนนี้ขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่มีบุคคลที่อุทิศทั้งชีวิตของพวกเขาช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์แต่มักได้รับเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการ

“เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรภาคเอกชนและผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ต้องการร่วมให้ความช่วยเหลือ เพียงแต่พวกเขาทราบจุดประสงค์ของเรา “ คุณแซล อาเมียร์ ไดเร็กเตอร์อินซีว่ากล่าว

ก่อนหน้านี้คุณอาเมียร์ได้เป็นอาสาสมัครร่วมภารกิจต่างๆในประเทศลาว ไทย และกัมพูชา ทำให้เกิดความคิดที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น โครงการให้ความช่วยเหลือระดมทุนโดยอินซีว่านี้ขยายผลมาจากความพยายามขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิภาคเอกชนส่งข้อความแห่งความหวังดีออกไปถึงผู้ที่มีกำลังทรัพย์และต้องการให้ความช่วยเหลือ

 

ฝ่ายคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือการระดมทุนนี้เชิญชวนให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิภาคเอกชนที่อยู่ในประเทศไทยส่งจดหมายหรืออีเมล์เข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณา พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. อะไรคือจุดประสงค์หรือภารกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือมูลนิธิภาคเอกชนของท่าน 
  2. องค์กรหรือมูลนิธิของท่านจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่ 
  3. โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อหลักขององค์กรพร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก 

เปิดรับเข้าร่วมขอรับการพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2555

อินซีว่ากรุ๊ปจะคัดเลือกองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปีละ 1 องค์กรเพื่อเข้ารับการสนับสนุน โดยอินซีว่าจะช่วยองค์กรที่ได้รับเลือกค้นหาและระดมทุนผ่านการรณรงค์ทางการตลาดเป็นเวลา 60 วัน รวมมูลค่าการบริการให้คำปรึกษาทางการตลาดและอื่นๆจากอินซีว่าถึง 100,000 บาท ทางอินซีว่าจะให้ข้อมูลและการฝึกอบรมแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านการเข้าเยี่ยมเป็นการส่วนตัว การสัมมนาวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทอินซีว่ายังมอบโปรแกรมการตลาดของทางบริษัทตลอดจนกลยุทธ์การวิเคราะห์การตลาดจากผู้เชี่ยวชาญและการให้ความช่วยเหลือทั้งรูปแบบออนไลน์และเอกสาร นอกจากนี้บริษัทอินซีว่ายังให้การฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่พนักงานและฝ่ายจัดการขององค์กรที่ได้รับเลือกอีกด้วย

องค์กรหรือมูลนิธิที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนและตัวแทนที่สนใจสามารถติดต่อบริษัทอินซีว่าได้ที่ 081-123-2713 หรืออีเมล์ info@inceva.co.th

 

สามารถส่งจดหมายขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือระดมทุนพร้อมให้ข้อมูลครบถ้วนมาได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

โครงการให้ความช่วยเหลือระดมทุนแก่องค์กรและมูลนิธิไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทยโดยอินซีว่า

83/150 ถนนพญาไท

แขวงพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

ต้องการใบเสนอราคา
2017-03-28T14:45:24+07:00

About the Author:

Leave A Comment