บริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่า 2013-05-02T19:59:24+07:00

บริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่า

บริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่านั้นคล้ายคลึงกับการตรวจสอบบัญชีการเงิน เราจะทำการพิจารณากิจกรรมทางการตลาดของคุณและประเมินว่ากิจกรรมทางการตลาดเหล่านั้นมีการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่คุณมากน้อยแค่ไหน

ข้อกำหนดในการรับบริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่ามีอะไรบ้าง?

ในการรับบริการตรวจสอบการตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากทางเรา คุณจะต้องมีธุรกิจที่มีการจ้างงานแรงงานอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

การรับบริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่ามีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

 

การให้บริการตรวจสอบการตลาดของเราให้โอกาสเราได้พิจารณาและประเมินกิจกรรมทางการตลาดของคุณทั้งหมดอย่างเที่ยงตรง ช่วยให้คุณทราบการประเมินค่าที่แท้จริงของผลการทำการตลาดของคุณทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งยังช่วยให้เราได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการบริการของเราที่จะให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าของเราสูงสุดในอนาคต

การแข่งขันทางธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีที่ได้ผลเมื่อวานอาจไม่ได้ผลในวันนี้ บริการตรวจสอบการตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากอินซีว่าจะช่วยตัดสินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพว่าโอกาสของคุณนั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหน

ผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากบริการตรวจสอบการตลาดโดยอินซีว่าจะถูกสรุปรวมอยู่ในใบเสนอราคาในขั้นตอนสุดท้าย

ต้องการใบเสนอราคา