บริการให้คำปรึกษาธุรกิจ และโซลูชั่นการตลาด

อินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจ ขณะนี้เสนอบริการให้คำปรึกษาใน 4 ด้านหลักๆของธุรกิจ –

วิเคราะห์เว็บไซต์

วิจัยกลุ่มเป้าหมายในตลาด

บริหารแผนการตลาด

วางแผนกลยุทธ์การตลาด

โดยใช้เกณฑ์การแบ่งผู้บริโภคโดยพิจารณาจากลักษณะทางประชากรและลักษณะทางจิตวิทยาอย่างรอบคอบ

อินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เสนอบริการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีพื้นฐานบนการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เราเข้าใจว่าในบางครั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงอาจเป็นการยากที่จะไปให้ถึง บริการที่อินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจนำเสนอในฐานะผู้ตรวจสอบการตลาดอิสระและเป็นกลางจะเพิ่มความสามารถให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาธุรกิจรูปแบบต่างๆได้อย่างราบรื่น การวิเคราะห์ของอย่างตรงไปตรงมาของอินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตและรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และแผนงานธุรกิจที่กำหนดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจของคุณ

ไอเดียที่ดีกว่า นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ให้ผลลัพธ์ที่ทำรายได้สูงกว่า

1. ประชุม

2. วางแผน

3. สรรสร้าง

4. ทดสอบ

5. ปฏิบัติการ

บทบาทของอินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีต่อธุรกิจของคุณ:

• ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• บรรลุจุดมุ่งหมายของธุรกิจอย่างไม่มีคู่แข่ง
• เตรียมแผนงานธุรกิจก่อนเริ่มลงมือทำการตลาดตามแผนงาน
วิเคราะห์กระบวนการตลาดของธุรกิจของคุณ ณ ปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง
• เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจโดยไม่เพิ่มภาระให้
• พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
พัฒนาแผนการตลาดออนไลน์และอันดับบน Google ให้แก่เว็บไซต์ของคุณ

อินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ร่วมงานกับบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คล่องตัวสูงและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของกลุ่มลูกค้า บริษัทที่เราให้บริการได้พัฒนาศักยภาพพร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใดๆในตลาดธุรกิจและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก่อนบริษัทอื่น

การไว้วางใจให้อินซีว่าบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจพาคุณไปสู่การประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นการแก้ปัญหายากๆที่คุ้มค่าการลงทุน ให้อินซีว่าแก้ปัญหาธุรกิจที่ยืดเยื้อแทนคุณจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข ตรงกันข้ามอินซีว่าให้คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนจ้างพนักงานเพิ่มหรือฝ่ายการตลาดเป็นการถาวรเมื่อคุณอนุญาติให้อินซีว่าเป็นมือขวาให้กับคุณ

อินซีว่าผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เข้าใจความต้องการลดต้นทุนทางธุรกิจพร้อมทั้งเพิ่มพูนรายได้และผลกำไรให้แก่ธุรกิจได้โดยใช้แนวคิดใหม่ๆบวกกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เฉียบขาดเพื่อนำพาธุรกิจของคุณก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Our dental office hired Inceva to grow our medical tourism sales using Pay Per Click advertising on Google and also social media marketing. In less than 1 month they double our new leads and reduce our marketing costs overall. We were very pleased with our results and are now working on a new website for our Branches in Phuket & Pattaya.

The Dental Center, Bangkok Branch
ผมมีความประทับใจในพรสวรรค์และความชำนาญด้านการตลาดของคุณแซลแมนและทีม อินซีว่าเป็นอย่างมาก  ความสามารถในการโฟกัสบวกกับการแปรเปลี่ยนความรู้ความสามารถนี้ให้กลายเเป็น ผลกำไรและการเติบโตขององค์กร Bio Consult Organization ช่วยแบ่งเบาผมอย่างมหาศาล  แซลแมนและทีมอินซีว่าเปรียบได้กับสินทรัพย์ที่มีคุณค่าต่อบริษัทของผมและพวก เขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ เรา
Dr. Kampon Sriwatanakul, M.D., Ph.D
From the very beginning we had someone that took the time to learn our business before making recommendations. We were a startup and one of their smaller clients but always felt important and respected. Inceva kept their promises and helped us rank on Google for some very competitive terms. We could not be any more pleased with the great results.
Thai Medical Vacation
Inceva helped us accelerate revenue acquisition by quickly grasping of our family business needs, prioritizing the projects we had, and formulating an effective attack plan for our executive team. They helped combine our new investment marketing channels which increased, established functional KPIs and optimized our sales & marketing engine. I recommend them without any reservation.
Mark Cheng - CEO

The staff and management at Zazen would like to thank you for making our members only program a great success. Your idea turned out to be an integral part of our longterm revenue goals and overall marketing strategy. Since March, our repeat business, and overall revenue has generated millions of Baht in new revenue as well as increases in our food and beverage revenue from locals.

James P. Hirlemann, Vice President for Operations